Varför Yokai vintage? / Why Yokai vintage?

cropped-yokai-vintage-final1.jpg

Yokai är Japanska mytologiska varelser. De liknar våra nordiska älvor, men är nog mer varierade. En klass av yokai heter Tsukumogami som är kopplade till verktyg (bland annat hantverksverktyg), och en av dessa yokai är Ittan-momen. Ittan-momen är en besjälad tygrulle; namnet i sig syftar till en tan, då tan är ett mått på ungefär tio meter, alltså längden för en kimono-rulle! Det är vanligt att föremål som når 100 års ålder blir besjälade och börjar leva!

Jag har japanska textilier att tacka för mycket här i livet! Efter utbrändheten var min textilpepp i absoluta botten, och jag trodde aldrig att jag skulle vilja jobba på något vis med textil igen. När jag pratade med en väninna om lagningar (som jag tidigare jobbat med), nämnde hon japansk lagningstradition, och visade mig sashiko. Hon introducerade mig också till japanska textilier, och nu några år senare har de en central plats i mina privata textilsamlingar. Därför har jag valt att döpa butiken till någonting med anknytning till japanska textil.

Ittan-momen är dock inte en helt välvillig yokai. Den är känd för att strypa människor likt en lång boaorm! Det är naturligtvis inte så trevligt, men jag finner humor i känslan av att ibland kvävas av mängden textilier jag äger! Därför tyckte jag att det passade extra bra! Jag vill gärna tro att jag och Ittan-momen skulle bli goda vänner om vi träffades på, med tanke på vilken utomordentlig hyresvärd jag är är för antika textilier!

Jag vill att buktiken ska kopplas till textilglädje, humor, kreativitet och lekfullhet; det är inte en påse mjöl jag säljer. Ett centralt tema i mitt textila arbete är lagningar och återbruk. Många ser lagning som ett måste-göromål, ett krav, ett meningslöst Sisyfos-arbete. Den inställningen vill jag gärna medverka till att skapa avstånd till, då jag ser att lagningar och återbruk kan erbjuda en ändlös möjlighet till kreativitet, skaparglädje och långsiktig tillfredställelse.

Jag hoppas att du som hittat hit kommer att uppskatta butikens sortiment, och ser fram emot att utveckla ditt textila intresse tillsammans med mig som driver instagramkontot @lagnignsaktivisterna.

English:

Yokai are Japanese mythological creatures. One type of yokai are tsukumogami which are yokai related to tools, often related to crafts. One of these yokai is Ittan-momen, an animated roll of fabric. The name literally means one tan; the length of fabric most frequently used for a kimono fabric roll.

I owe a lot to japanese textiles. After my burn out my love for textiles was in a bad place. I never thought that I would want to work with textiles ever again. When I spoke with a friend about mending (which I had previously worked with), she mentnioned japanese sashiko mending. She introduced me to japanese textiles, and now, a few years later, they have a central spot in my private textile collections. This is why I have chosen to name my shop after a japanese mythological creature.

Ittan-momen is not a very friendly creature though. It is frequently known to strangle people like a boa snake! Of course that’s not nice, but it tickles my humour since I now and then feel like I’m being strangled by the sheer amount of fabrics around me! I would like to think that Ittan-momen and I would become good friends, since I am such a dedicated landlord to old fabrics!

I also wanted the shop to be associated with joy for textiles, humour, creativity and playfullnes; I’m not selling a bag of flower. A central theme for the shop is mending and repurposed textiles. Many see mending as a tedious never ending Sisyfos-type chore. I would like to offer people with an alternative approach to mending and repurposing fabrics, as I can see mending and reused fabrics as an endless platform for creativity and long-term satisfaction.

I hope you who’ve found this shop will apprecate the goods that I offer, and that you’re looking forward to making this journey of textile exploration together with me, who run the instagram-account @lagningsaktivisterna (which is only in Swedish I’m afraid).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s